Hiểu đúng và đủ về Landing page

0 Comments

1. Landing page là gì ? Landing page là một dạng trang web được các doanh nghiệp thiết kế đặc biệt để chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng tiềm năng hay sử dụng là

Brand Platform là gì ?

0 Comments

1. Brand Platform là gì ? Về cơ bản, Brand Platform (Nền tảng thương hiệu) là tất cả những nền tảng cơ bản làm sáng tỏ các yếu tố Vision (Tầm nhìn), Mission (Sứ mệnh),